Centrum environmentálnych aktivít

Aktuality 

Prvé zelené obchody na Slovensku

Slovensko má od 9. septembra 2015 prvé certifikované zelené obchody. Pilotný projekt udeľovania značky ZELENÝ OBCHOD realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA) v rámci medzinárodného projektu GREENSTORE V4.

viac »

Mesto Trenčín stále nezákonne utajuje právny audit

Hoci sa občania Trenčína už od roku 2011 domáhajú sprístupnenia Správy z právneho auditu Mesta Trenčín, najnovší postup mesta ich snahy znovu odďaľuje. Mesto totiž v odvolacom súdnom konaní začalo argumentovať tým, že požadovanú správu už nemá, pretože ju odpredalo naspäť jej autorovi.

viac »

Cook.org – BIO kuchári vo verejnom stravovaní

Verejné stravovanie má veľký potenciál prispieť k zdraviu veľkej skupiny ľudí. Zvyčajne sa pri ňom kladie veľký dôraz na nutričnú hodnotu jedál, čoraz viac sa však dostávajú do popredia aj environmentálne a senzorické aspekty, ako aj miestna ekonomika. V mnohých európskych krajinách tiež narastá záujem o zavádzanie biopotravín do školských jedální. Je na to veľa dôvodov: nedostatok informácií o pôvode potravín, zlé stravovacie návyky a nárast zdravotných problémov detí a mládeže.

viac »

Green Store V4

(10.03.2015) Štyri mimovládne organizácie z krajín V4 realizujú od februára 2015 medzinárodný projekt Green Store V4, podporujúci zavedenie spoločnej metodiky pri označovaní environmentálne zodpovedných prevádzok obchodov a služieb.

viac »

Československá spolupráca škôl a ďalších organizácií v environmentálnej výchove

Z Programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 bolo podporené vydanie zborníku dobrej praxe (v prílohe v PDF formáte). Zborník obsahuje príspevky slovenských a českých škôl, ktoré sa aktívne zúčastnili na projektových aktivitách - na workshopoch a konferencii v Zlíne.

viac »

Exkurzia Valtice

29.09.2013

viac »

Jablčná slávnosť

29.09.2013

viac »

Pozvánka na konferenciu ŠKOLA ZMENY

Pozývame Vás na konferenciu o participácii v environmentálnej výchove „Škola zmeny“ spojenú so slávnostným vyhodnotením 5. ročníka programu Zelená škola v dňoch 21. - 22. október 2010, Zvolen. Cieľom konferencie je poskytnúť predovšetkým inšpirácie a praktické návrhy aktivít pre pedagógov, ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, študentov, ale aj odbornú verejnosť.

viac »

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk