Centrum environmentálnych aktivít

Slovensko najlepšie na svete: dokázali to Mladí reportéri pre životné prostredie

(tlačová správa Centra environmentálnych aktivít Trenčín, 5. júna 2018)
Slovenskí enviro-žurnalisti opäť potvrdili, že sú v programe svetovou elitou. Spomedzi 35 krajín zapojených do programu získali v medzinárodnej súťaži neuveriteľné štyri prvé miesta a dve čestné uznania. Tento úspech dosiahli vďaka kvalitným reportážam postaveným na investigatíve, ktoré priniesli aj reálne zmeny v oblasti životného prostredia na regionálnej či lokálnej úrovni.


Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani oznámila výsledky súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie (11-21 roční mladí reportéri skúmajú lokálne problémy životného prostredia, hľadajú riešenie a svoje zistenia publikujú formou článkov, fotografií a videí. Na medzinárodnú úroveň postúpili najlepšie práce z národnej úrovne http://www.mladireporteri.sk/vysledky-sutaze-mladych-reporterov-pre-zivotne-prostredie-2018.

Členka slovenskej poroty Mgr. Katarína Kretter: „Ako porotkyňu ma prekvapila investigatíva, ktorej sú mladí ľudia bez „naozajstných“ reportérskych skúseností schopní. Oceňujem najmä schopnosť zaoberať sa témami, ktoré nie sú v oblasti životného prostredia prvoplánové a všeobecne známe. Ochota naštudovať si problematiku, zájsť za odborníkmi, konfrontovať vyjadrenia so zistenými skutočnosťami a hlavne dôslednosť, ktorú som videla vo viacerých príspevkoch, sľubuje, že o budúcnosť novinárskeho remesla sa nemusíme obávať.“

Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Mgr. Richard Medal: "Tento úspech nás mimoriadne teší a vnímame ho aj ako ocenenie práce pedagógov a lektorov zapojených do programu. Aj ako dôkaz, že slovenské školstvo prináša aj mimoriadne úspechy v celosvetovom porovnaní. Dnešná správa nás teší o to viac, že práve dnes sa začína štvordňové sústredenie najaktívnejších mladých eko-reportérov v Smižanoch s cieľom rozvíjať novinárske zručnosti a získavať vhľad do problematiky životného prostredia (tento rok konkrétne k témam ochrany prírody v Národnom parku Slovenský raj)."

Skutočne najväčším úspechom pre nás nie sú ocenenia v súťaži, ale inšpirovanie k skutočným zmenám na regionálnej úrovni či na školách. Ako v prípade predloženia legislatívneho návrhu na posilnenie ochrany pitnej vody (článok reportérok z Majcichova http://www.mladireporteri.sk/clanok/najvaecsi-poklad-slovenska-v-ohrozeni&theme=litterless), nahradenia jednorazových fixiek viacnásobne plniteľnými (článok Elišky Bohunickej z Obchodnej akadémie v Trnave http://www.mladireporteri.sk/clanok/jednorazove-fixky-novy-trend-alebo-tichy-environmentalny-nepriatel&theme=litterless), či kampane za odstránenie žuvačiek z námestia v Novej Dubnici (video reportérov zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici http://www.mladireporteri.sk/video_/lepkave-prekliatie&theme=litterless)“, Klaudia Medalová, koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie z Centra environmentálnych aktivít.

Výsledky medzinárodnej súťaže – ocenenia pre slovenských reportérov:

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 11-14

Atrazín v pitnej vode: https://yrecompetition.exposure.co/0afc7e9befdaec6a0746d1d4612ec60b

Lenka Adámková, Viktória Mrvová, Laura Moravčíková (12-13 rokov) ŽŠ Majcichov

1.miesto v kategórii FOTOGRAFIA 11-14

Na špičkách

https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-20

Miroslava Mrišová (11 rokov), Súkromná základná škola Nová Dubnica

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 15-18

Jednorazové fixky https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-17

Eliška Bohunická (17 rokov), Obchodná akadémia, Trnava

1.miesto v kategórii VIDEO 11-14

Lepkavé prekliatie https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-21

Jakub Benčo and Peter Vavrinec (11-12 rokov), Súkromná základná škola Nová Dubnica

Čestné uznania

Správny postoj

https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-18

Adriána Henčeková, 19 rokov, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

Triedenie zeleného odpadu v Spišskej Novej Vsi

https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-22

Adriána Henčeková, 19 rokov, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

Zdroj: tlačová správa kancelárie YRE z 5.6.2018

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk