Petícia Anketa Trenčín 21 - I. informačník projektu Trenčín 21 - II. informačník projektu

les – lesopark - park - mestská zeleň – petícia - občianska iniciatíva - Trenčín
NEBERTE NÁM BREZINU

PROJEKT ZA ZACHOVANIE SÚČASNÉHO STAVU A ROZLOHY LESOPARKU BREZINA A VEREJNÝCH PLôCH MESTA TRENČÍN


Realizátor projektu:    Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín

Spolurealizátor:          Občianske združenie Pre Prírodu, Trenčín

Finančná podpora:      Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk). Nadácia, ktorá finančne i nefinančne podporuje rôzne občianske iniciatívy v oblasti životného prostredia a trvaloudržateľného rozvoja.


Podnikateľské a neraz aj osobné záujmy investorov sa žiaľ prejavujú aj na kvalite života ostatných
obyvateľov Trenčína. Za posledné roky došlo k zániku viacerých plôch zelene
(napr. kauza trenčianske ginko, zeleň na Soblahovskej ulici, zánik parčíku kvôli výstavbe
Auparku, výstavba polyfunkčných objektov na zelených plochách na Soblahovskej ulici,
na sídlisku Noviny, Pod Sokolicami a na Sihoti ).
Dlhodobo dochádza k priebežnému rušeniu plôch zelene, ktoré sú už beztak značne
poddimenzované aj podľa platných normatívov. Dochádza aj k okliešťovaniu zeleného klenotu Trenčína,
lesoparku
Brezina (pripravovaný výťah, cestný obchvat, rodinné domy). Sporadické protesty obyvateľov
mesta a iné občianske aktivity sú nekoordinované, pretože sú do nich zapojení len obyvatelia žijúci
v tej-ktorej lokalite v blízkosti rušenej plochy zelene.

Z tohto dôvodu a z dôvodu, že práve v súčasnom období sa pripravuje nový Územný plán
Trenčína, dve v rámci Trenčína najaktívnejšie pôsobiace environmentálne organizácie,
Občianske združenie Pre PríroduCentrum environmentálnych aktivít,
spojili svoje sily pre dosiahnutie spoločného cieľa:

presadiť požiadavky na zachovanie súčasného stavu plôch zelene, vrátane lesoparku
Brezina do pripravovaného územného plánu mesta Trenčín“.


Veríme, že naša snaha o záchranu Breziny, ale aj ostatnej zelene, je v záujme väčšiny obyvateľov mesta
a nájde u vás odozvu.

K tomu aby bola úspešná potrebujeme získať podporu nielen odborných organizácii
(ŠOP, špecializovaná štátna správa), ale najmä Vás Trenčanov i obyvateľov širšieho regiónu,

možno aj ľudí z ostatných kútov Slovenska.


Preto vás vyzývame a prosíme o spoluprácu a podporu v akejkoľvek forme.
Radi prijmeme vaše návrhy, postrehy, pomoc materiálnu alebo finančnú, účasť na
aktivitách projektu alebo inú.Veríme, že spolu s vami dosiahneme to, že všetky snahy
o ďalšie okliešťovanie zelene v Trenčíne a zmeny plánované na Brezine neprejdú !


Chcete nám pomôcť?  Môžete tak urobiť:

1, Podpisom petície. Stiahnite a vytlačte si hárok petície. Získajte naň čo najviac
podpisov a pošlite alebo doneste nám ho na adresu Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne.
Petíciu si môžete tiež vystrihnúť z novín Trenčín 21 alebo vyžiadať cez email (brezina@cea.sk).
Petíciu bude možné podpísať i v príležitostných petičných stánkoch v centre mesta Trenčín.

Význam petície.
Dostatočný počet platných podpisov je účinným nástrojom na presadzovanie požiadaviek občianskych iniciatív
voči predstaviteľom mesta. Je to jedna z mála možností jednotlivého občana ako vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do
rozhodovania o aktuálnom dianí a o budúcich plánoch mesta.


Pokyny k petícii :
Všetky uvedené údaje musia byť pravdivé a platné.
Petíciu smie podpísať každá osoba iba jedenkrát.

Petíčný hárok na stiahnutie .doc

2, Poskytnutím informácie o zeleni vo Vašom okolí. Pošlite nám mapku alebo slovný popis miesta – existujúcej
plochy alebo plôšky zelene (i zatrávnenej plochy bez stromov a kríkov) vo Vašom okolí, o ktorých si nie ste istí,
či sú vedené ako verejná zeleň na území vo vlastníctve mesta. My môžeme tieto miesta preveriť na základe
oficiálnych údajov a plánov zelene získaných od mesta Trenčín a požadovať ich zapísanie ako verejnej zelene
(t. j. ochrániť ich pred budúcou výstavbou).

emailom: brezina@cea.sk
poštou: Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín (na obálku napíšte Brezina)

3, Vyjadrením svojho názoru v anonymnej prieskumnej ankete. Na anketu môžete odpovedať priamo
tu vyplnením políčok pod otázkami a stlačením Odošli. Na konci prosím vyplňte i všeobecne údaje (muž /
žena, vek a bydlisko), ktoré nám pomôžu roztriediť a analyzovať získané názory.

Anketa projektu Neberte nám Brezinu
Anketu si môžete stiahnuť a vyplnenú v papierovej podobe ju poslať na adresu Centra environmentálnych aktivít.
Anketa na stiahnutie.

4, Zaspomínaním na Brezinu. Napíšte nám, čo viete o Brezine, čo pre Vás znamená, aké zážitky sa
Vám k nej viažu. Pošlite nám staré fotografie z Breziny a jej oddychových častí, alebo pohľady na mesto z 
Brezinou a my Vaše spomienky použijeme pre skvalitnenie a oduševnenie plánovanej výstavy.
emailom: brezina@cea.sk
poštou: Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín (na obálku napíšte Brezina)Kontakt:

Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/ 640 04 00, email: medal@changenet.sk, www.cea.sk
Občianske združenie Pre Prírodu
, M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/ 658 23 33; 0908 / 715 080, preprirodu@changenet.sk, www.preprirodu.sk